Soru:

Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 1- ( ) silah satası Qlkeler hiçbir zaman silah satın almazlar, 2-

Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
1- ( ) silah satası Qlkeler hiçbir zaman silah satın almazlar,
2- 1 ) sürdürülebilir kalkanma, ekonomik gelişme ile çevre arasındaki ilişkiyi ifade eder.
3. ) ikinci Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu güç sisteminin tarafian SSCB ve Çin'dir.
( ) Avrupa Birliğinin ilk adımı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla atılmıştır
5- ) Olkelerin dış politikalarındaki birinci amaç, kendi varlıklarını korumaktır.(Refah seviyesi
yüksek ülkelerin güvenlik kaygısı yoktur.
6- ( ) Sanat ve sanatçılara değer vermek ülkelerin saygınlığını arttının
7- (
) Bir ülkenin tam bagimsiz ve refah içinde olması için sınırlarını kapatması gerekir.
yaraller anlayısının

Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 1- ( ) silah satası Qlkeler hiçbir zaman silah satın almazlar, 2- 1 ) sürdürülebilir kalkanma, ekonomik gelişme ile çevre arasındaki ilişkiyi ifade eder. 3. ) ikinci Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu güç sisteminin tarafian SSCB ve Çin'dir. ( ) Avrupa Birliğinin ilk adımı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla atılmıştır 5- ) Olkelerin dış politikalarındaki birinci amaç, kendi varlıklarını korumaktır.(Refah seviyesi yüksek ülkelerin güvenlik kaygısı yoktur. 6- ( ) Sanat ve sanatçılara değer vermek ülkelerin saygınlığını arttının 7- ( ) Bir ülkenin tam bagimsiz ve refah içinde olması için sınırlarını kapatması gerekir. yaraller anlayısının