Soru:

artik ala- bi sem- -Sultan otkisin- inm de- hat ris in 7- Atatürk Dönemi'nde, Türkiye'nin dernokratikleşmesi sürecine yönelik ya

artik ala-
bi sem-
-Sultan
otkisin-
inm
de-
hat
ris
in
7-
Atatürk Dönemi'nde, Türkiye'nin dernokratikleşmesi sürecine
yönelik yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Kadınlar da sivasal yasama katılmasının
sağlanması
B Halifeliğin kaldırılması
er Çok partili yaşama geçiş çabalarına yer verilmesi
D) Dernokrat Parti'nin kurularak seçimlere katılmas)
E) Halk Fırkası'nın kurulması
Diğer sayfaya geçini
12

artik ala- bi sem- -Sultan otkisin- inm de- hat ris in 7- Atatürk Dönemi'nde, Türkiye'nin dernokratikleşmesi sürecine yönelik yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Kadınlar da sivasal yasama katılmasının sağlanması B Halifeliğin kaldırılması er Çok partili yaşama geçiş çabalarına yer verilmesi D) Dernokrat Parti'nin kurularak seçimlere katılmas) E) Halk Fırkası'nın kurulması Diğer sayfaya geçini 12

1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster