Soru:

9. Türkiye'de 1970'li yıllarda edebiyat, sinema, tiyatro ve müzik alanlarında siyasal ve toplumsal konuların işlen- mesinin gide

9. Türkiye'de 1970'li yıllarda edebiyat, sinema, tiyatro ve
müzik alanlarında siyasal ve toplumsal konuların işlen-
mesinin giderek artmasında;
I. kentleşmenin artması,
II. dış göçlerin yaşanması,
III. işçi sınıfının önem kazanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III

9. Türkiye'de 1970'li yıllarda edebiyat, sinema, tiyatro ve müzik alanlarında siyasal ve toplumsal konuların işlen- mesinin giderek artmasında; I. kentleşmenin artması, II. dış göçlerin yaşanması, III. işçi sınıfının önem kazanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III

1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster