Soru:

13. Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Döne- mi'nde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir? akariner A) Dış Uzay Ant

13. Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Döne-
mi'nde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından
biri değildir?
akariner
A) Dış Uzay Antlaşması
B) Camp David Anlaşması
C) SALT II
D) SALTI
E) Helsinki Nihai Senedi

13. Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Döne- mi'nde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir? akariner A) Dış Uzay Antlaşması B) Camp David Anlaşması C) SALT II D) SALTI E) Helsinki Nihai Senedi

1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster