Soru:

12. 8. Atatürk; Lozan'dan sonraki sorunları çözümledikten sonra Milli Egemenlik ve Ulusal bağımsızlığı korumaya çalışmıştır. Bu-

12.
8. Atatürk; Lozan'dan sonraki sorunları çözümledikten sonra Milli
Egemenlik ve Ulusal bağımsızlığı korumaya çalışmıştır. Bu-
nun için "Yurtta Barış Dünyada Barış" sloganını geliştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu siyasete uygun bir faaliyet
olamaz?
A) Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması
B) Sadabad Paktı'nın kurucu üyelerinden birinin Türkiye oluşu
C) Rusya, Arnavutluk, Bulgaristan devletlerinin oluşturduğu
Varşova Pakti
D) Türkiye'nin girişimleriyle oluşturulan Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği
E) 1952'de Türkiye'nin de katıldığı NATO
(2005 - PMYO)

12. 8. Atatürk; Lozan'dan sonraki sorunları çözümledikten sonra Milli Egemenlik ve Ulusal bağımsızlığı korumaya çalışmıştır. Bu- nun için "Yurtta Barış Dünyada Barış" sloganını geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu siyasete uygun bir faaliyet olamaz? A) Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması B) Sadabad Paktı'nın kurucu üyelerinden birinin Türkiye oluşu C) Rusya, Arnavutluk, Bulgaristan devletlerinin oluşturduğu Varşova Pakti D) Türkiye'nin girişimleriyle oluşturulan Karadeniz Ekono- mik İşbirliği E) 1952'de Türkiye'nin de katıldığı NATO (2005 - PMYO)

1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster