Soru:

9. Birinci TBMM'nin bazı özellikleri şunlardır: 1. Milli Egemenliği en üstün güç olarak tanıması II. Meclisin denetim altında ol

9. Birinci TBMM'nin bazı özellikleri şunlardır:
1. Milli Egemenliği en üstün güç olarak tanıması
II. Meclisin denetim altında olması
III. Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi
IV. Farklı görüş ve düşüncedeki kişilerden oluşması
Bunlardan hangileri millet iradesi ile ilgilidir?
O I ve It!
Il ve II
Il ve IV
Yalnız
O Yalnizli

9. Birinci TBMM'nin bazı özellikleri şunlardır: 1. Milli Egemenliği en üstün güç olarak tanıması II. Meclisin denetim altında olması III. Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi IV. Farklı görüş ve düşüncedeki kişilerden oluşması Bunlardan hangileri millet iradesi ile ilgilidir? O I ve It! Il ve II Il ve IV Yalnız O Yalnizli

Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster