Soru:

5. Atatürk'ün "Biz, millî sınırlarımız içinde özgür ve ba- ğımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Biz, Avrupa'nın diğer mi

5.
Atatürk'ün "Biz, millî sınırlarımız içinde özgür ve ba-
ğımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Biz,
Avrupa'nın diğer milletlerinden esirgenmeyen huku-
kumuza el uzatılmamasını istiyoruz." ifadeleri, onun
aşağıdaki ilkelerinden hangisine öncelik verdiğini
göstermektedir?
A) Milliyetçilik
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik
Dünya'nın küresel şekline, geoit şekline ve eksen eğik
ğine bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara gidildikçe değ
en bazı özellikleri vardır.

5. Atatürk'ün "Biz, millî sınırlarımız içinde özgür ve ba- ğımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Biz, Avrupa'nın diğer milletlerinden esirgenmeyen huku- kumuza el uzatılmamasını istiyoruz." ifadeleri, onun aşağıdaki ilkelerinden hangisine öncelik verdiğini göstermektedir? A) Milliyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik D) İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik Dünya'nın küresel şekline, geoit şekline ve eksen eğik ğine bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara gidildikçe değ en bazı özellikleri vardır.

Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster