Soru:

30. Mustafa Kemal Paşa, Meclis'e sunduğu önergede; "Halife ve padişahın durumu, içinde bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra TBM

30. Mustafa Kemal Paşa, Meclis'e sunduğu önergede; "Halife ve
padişahın durumu, içinde bulunduğu baskıdan kurtulduktan
sonra TBMM tarafından belirlenecektir." ifadesine yer vermiş-
tir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun olarak ortaya çı-
kan gelişmelerden biridir?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Hıyanetivataniye Kanunu'nun çıkarılması
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Teşkilatiesasiye Kanunu'nun kabul edilmesi

30. Mustafa Kemal Paşa, Meclis'e sunduğu önergede; "Halife ve padişahın durumu, içinde bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra TBMM tarafından belirlenecektir." ifadesine yer vermiş- tir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun olarak ortaya çı- kan gelişmelerden biridir? A) Düzenli ordunun kurulması B) Saltanatın kaldırılması C) Hıyanetivataniye Kanunu'nun çıkarılması D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması E) Teşkilatiesasiye Kanunu'nun kabul edilmesi

Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster