Soru:

28. "Şeyh Sait Isyanı kendinden önceki isyanlarda görülmeyen bazı özellikler taşır" diyert bir ta- rihçi aşağıdaki yargılardan h

28.
"Şeyh Sait Isyanı kendinden önceki isyanlarda
görülmeyen bazı özellikler taşır" diyert bir ta-
rihçi aşağıdaki yargılardan hangisini bu ső-
züne kanıt olarak gösterebilir?
A) İsyan Ingilizler tarafından desteklenmiştir.
B) İsyanın çıkış noktası Doğu Anadolu'dur.
C)Isyan edenler İstiklal Mahkemelerinde yargi-
lanmıştır.
D) Isyanın temelinde laik Cumhuriyet düzenini
yıkmak vardır.

28. "Şeyh Sait Isyanı kendinden önceki isyanlarda görülmeyen bazı özellikler taşır" diyert bir ta- rihçi aşağıdaki yargılardan hangisini bu ső- züne kanıt olarak gösterebilir? A) İsyan Ingilizler tarafından desteklenmiştir. B) İsyanın çıkış noktası Doğu Anadolu'dur. C)Isyan edenler İstiklal Mahkemelerinde yargi- lanmıştır. D) Isyanın temelinde laik Cumhuriyet düzenini yıkmak vardır.

Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster