Soru:

0 1923 yılında, 1921 Anayasası'nda değişiklik yapılma- si gereğini aşağıdakilerden hangisi zorunlu hâle ge- tirmiştir? A) İki de

0
1923 yılında, 1921 Anayasası'nda değişiklik yapılma-
si gereğini aşağıdakilerden hangisi zorunlu hâle ge-
tirmiştir?
A) İki dereceli seçim sisteminin uygulanması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
D) Milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi
E) Bakanlar Kurulunu oluşturma yöntemi
(2007-Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard.)

0 1923 yılında, 1921 Anayasası'nda değişiklik yapılma- si gereğini aşağıdakilerden hangisi zorunlu hâle ge- tirmiştir? A) İki dereceli seçim sisteminin uygulanması B) Saltanatın kaldırılması C) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması D) Milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi E) Bakanlar Kurulunu oluşturma yöntemi (2007-Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard.)

Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster