Soru:

S25.)Osmanh Hükümeti ve İtilaf devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz olması, I. TBMM Hükümetinin ka

S25.)Osmanh Hükümeti ve İtilaf devletleri arasında imzalanan Sevr
Antlaşması'nın hukuken geçersiz olması,
I. TBMM Hükümetinin karşı çıkması
II. Mebusan Meclisinin onaylamaması
HII. Türk halkını tepkiyle karşılaması
Durumlarından hangileriyle açıklanamaz?
A)Yalnız 1
B)Yalnız II
C)I ve II
D)I ve III
E) I ve III

S25.)Osmanh Hükümeti ve İtilaf devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz olması, I. TBMM Hükümetinin karşı çıkması II. Mebusan Meclisinin onaylamaması HII. Türk halkını tepkiyle karşılaması Durumlarından hangileriyle açıklanamaz? A)Yalnız 1 B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E) I ve III

Sevr Antlaşması ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster