Soru:

B B B 1. SOSYAL BİLİMLER TESTİ Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bi

B
B
B
1.
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16
almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına ait toplam 2
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
2.
Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası
İşgal Bölgeleri
2.
İngiltere
Fransa
İtalya
Yunanistan
Musul
Arabistan
Türkleri
Avrupa
Antlaşm
"Hemer
Mütte
çalan
ve/dür
Urfa
Antep
Maraş
Adana
Hatay
Suriye
İzmir
Doğu Trakya
A
Konya
Antalya
Muğla
de ka
sonra
KARADENİZ
şeydi
But
Mus
birli
A)
AKDENIZ
KIBRIS
Sevr Antlaşması'na göre sinirlar
Türkiye Cumhuriyeti sının
Osmanlı Devleti'ne bırakılan yerler
Boğazlar bölgesi
Ingille nüfuz bölgesi
Fransız nüfuz bölgesi
Yunan idari bölgesi
33 Wilson'un teklifine göre
tasarlanan Ermenistan
D
BA
Italyan nüfuz bölgesi
SARNASOMA
Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin paylasımı-
ni gösteren bu haritaya göre,
1. Boğazlar ortak bir işgal alanı olmuştur.
II. Antlaşma birçok yönüyle Mondros Ateşkes Antlaş-
ması sonrası işgalterle ortaklik taşımaktadır.
III. TBMM, antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan et-
miştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 11 B) Yaln z III
D) II e III E) I, I e III
Dufe

B B B 1. SOSYAL BİLİMLER TESTİ Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına ait toplam 2 Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası İşgal Bölgeleri 2. İngiltere Fransa İtalya Yunanistan Musul Arabistan Türkleri Avrupa Antlaşm "Hemer Mütte çalan ve/dür Urfa Antep Maraş Adana Hatay Suriye İzmir Doğu Trakya A Konya Antalya Muğla de ka sonra KARADENİZ şeydi But Mus birli A) AKDENIZ KIBRIS Sevr Antlaşması'na göre sinirlar Türkiye Cumhuriyeti sının Osmanlı Devleti'ne bırakılan yerler Boğazlar bölgesi Ingille nüfuz bölgesi Fransız nüfuz bölgesi Yunan idari bölgesi 33 Wilson'un teklifine göre tasarlanan Ermenistan D BA Italyan nüfuz bölgesi SARNASOMA Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin paylasımı- ni gösteren bu haritaya göre, 1. Boğazlar ortak bir işgal alanı olmuştur. II. Antlaşma birçok yönüyle Mondros Ateşkes Antlaş- ması sonrası işgalterle ortaklik taşımaktadır. III. TBMM, antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan et- miştir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız 11 B) Yaln z III D) II e III E) I, I e III Dufe

Sevr Antlaşması ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster