Soru:

00 -ü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal fe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. aret

00
-ü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal
fe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
aretleyiniz.
13D UY
3. İtilaf devletleri, Osmamir Devleti'yle yapacakları barış ant-
laşmasının taslağını San Remo Konferansı'nda hazırla-
yarak Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa'ya sunmuşlardır.
Tevfik Paşa "Antlaşma şartlarının bağımsız devlet anla-
yışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." diyerek ant-
laşmayı imzalamamıştır.
Osmanlı temsilcisinin bu tutumunun itilaf devletleri
ni aşağıdakilerden hangisine yönelttiği savunulabi-
lir?
A) Anadolu'daki Yunan işgalini genişleterek antlaşma-
yı zorla kabul ettirmeye
B) Osmanlı Devleti'ndeki Arapları Osmanlı yönetimine
karşı isyan ettirmeye
C) TBMM'ye karşı Anadolu da çıkan isyanları destekle-
meye
D) Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkların haklarını garanti al-
tina almaya
E) İstanbul Hükümeti'ne karşı TBMM'yi desteklemeye
n
Sur
3

00 -ü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal fe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. aretleyiniz. 13D UY 3. İtilaf devletleri, Osmamir Devleti'yle yapacakları barış ant- laşmasının taslağını San Remo Konferansı'nda hazırla- yarak Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa'ya sunmuşlardır. Tevfik Paşa "Antlaşma şartlarının bağımsız devlet anla- yışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." diyerek ant- laşmayı imzalamamıştır. Osmanlı temsilcisinin bu tutumunun itilaf devletleri ni aşağıdakilerden hangisine yönelttiği savunulabi- lir? A) Anadolu'daki Yunan işgalini genişleterek antlaşma- yı zorla kabul ettirmeye B) Osmanlı Devleti'ndeki Arapları Osmanlı yönetimine karşı isyan ettirmeye C) TBMM'ye karşı Anadolu da çıkan isyanları destekle- meye D) Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkların haklarını garanti al- tina almaya E) İstanbul Hükümeti'ne karşı TBMM'yi desteklemeye n Sur 3

Sevr Antlaşması ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster