Soru:

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde şehirlerin nüfusunda büyük artışlar yaşanmıştır. Bu gelişmenin ortaya çıkması; 1. toprak kayıp

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde şehirlerin nüfusunda büyük
artışlar yaşanmıştır.
Bu gelişmenin ortaya çıkması;
1. toprak kayıplarının artması,
II. köylerdeki tarım üretiminin düşmesi,
III. altyapı sorunlarının ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin yaşanmasına yol açmıştır?
B) I ve II
A) Yalnız 1
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde şehirlerin nüfusunda büyük artışlar yaşanmıştır. Bu gelişmenin ortaya çıkması; 1. toprak kayıplarının artması, II. köylerdeki tarım üretiminin düşmesi, III. altyapı sorunlarının ortaya çıkması durumlarından hangilerinin yaşanmasına yol açmıştır? B) I ve II A) Yalnız 1 D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III