Soru:

Un Old Anadolu topraklarını işgal etmeyi amaçlamışlardır. D) Alman birliklerine karşı yeni cepheler açmaya çalış- mışlardır. 2)

Un Old
Anadolu topraklarını işgal etmeyi amaçlamışlardır.
D) Alman birliklerine karşı yeni cepheler açmaya çalış-
mışlardır.
2) Osmanlı Almanya ittifakını önlemeye
çalışmışlardır.
iresinin kabul edilmesi
D) Islahat Fermanı'nda azunluktann isterler
Odeyerek askerlikten muaf olabileceklerinin
edilmesi
Mebuslar Meclisine nüfuslan oranında
Osmanlı tebaasının milletvekili seçebilmesi
18.1. Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerinden birisi,
Avrupalı devletlerin hammadde ve pazar arayışına
yönelik rekabetlerinin iyice şiddetlenmesidir." tezini
ileri süren bir araştırmacı, bu durumun aşağıdaki
gelişmelerden hangisiyle ilgili olduğunu ileri
sürebilir?
A) Coğrafi Keşifler
Reform
C) Sanayi inkılabi
Fransız ihtilali
Rönesans
24.XVII ve XVIII. yüzyılda yagılmak istenen
yenilik karşıtı çevrelerin tepkisiyle sık sık kes
uğrarken XIX. yüzyldaki yeniliklerin daha ka
yapılabilmesi ve daha kala olması,
L Yeniçeri Ocağı'nın kaldinimasi
Lilimiye sinfinin etkisini kaybetmesi
III. Yeniliklerde batının örnek alınması
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız 8) Yang
D) i vel E) Vui velli
19. Osmanlılar, I. Dünya Savaşı'nda, Süveyş Kanalı'nda
denetim sağlamayı ve Bakü petrollerine sahip olmayı
planlarken, İngiltere Irak petrol bölgelerini ele
251808'de Sened-1 ittifak ile ayanl
özellikleri resmen tanındı.
1839'da Tanzimat Fermanı ile her

Un Old Anadolu topraklarını işgal etmeyi amaçlamışlardır. D) Alman birliklerine karşı yeni cepheler açmaya çalış- mışlardır. 2) Osmanlı Almanya ittifakını önlemeye çalışmışlardır. iresinin kabul edilmesi D) Islahat Fermanı'nda azunluktann isterler Odeyerek askerlikten muaf olabileceklerinin edilmesi Mebuslar Meclisine nüfuslan oranında Osmanlı tebaasının milletvekili seçebilmesi 18.1. Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerinden birisi, Avrupalı devletlerin hammadde ve pazar arayışına yönelik rekabetlerinin iyice şiddetlenmesidir." tezini ileri süren bir araştırmacı, bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilgili olduğunu ileri sürebilir? A) Coğrafi Keşifler Reform C) Sanayi inkılabi Fransız ihtilali Rönesans 24.XVII ve XVIII. yüzyılda yagılmak istenen yenilik karşıtı çevrelerin tepkisiyle sık sık kes uğrarken XIX. yüzyldaki yeniliklerin daha ka yapılabilmesi ve daha kala olması, L Yeniçeri Ocağı'nın kaldinimasi Lilimiye sinfinin etkisini kaybetmesi III. Yeniliklerde batının örnek alınması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız 8) Yang D) i vel E) Vui velli 19. Osmanlılar, I. Dünya Savaşı'nda, Süveyş Kanalı'nda denetim sağlamayı ve Bakü petrollerine sahip olmayı planlarken, İngiltere Irak petrol bölgelerini ele 251808'de Sened-1 ittifak ile ayanl özellikleri resmen tanındı. 1839'da Tanzimat Fermanı ile her