Soru:

F1 Turek kununu Avrupalıların Amerika Kıtası'na ulaşmaları sonrasında Avrupa'ya ve dünyaya yayılan de- ğerli madenlerin ortaya ç

F1 Turek kununu
Avrupalıların Amerika Kıtası'na ulaşmaları
sonrasında Avrupa'ya ve dünyaya yayılan de-
ğerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik de-
ğişimin Osmanlı coğrafyasında,
I. enflasyonun yükselmesi,
II. azınlıkların ticaret yapmasına izin verilmesi,
III. toprağın ticarileşmesi
durumlarından hangilerine neden olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve 11
D) Ive III
VII ve III

F1 Turek kununu Avrupalıların Amerika Kıtası'na ulaşmaları sonrasında Avrupa'ya ve dünyaya yayılan de- ğerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik de- ğişimin Osmanlı coğrafyasında, I. enflasyonun yükselmesi, II. azınlıkların ticaret yapmasına izin verilmesi, III. toprağın ticarileşmesi durumlarından hangilerine neden olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) Ive III VII ve III

Sermaye ve Emek ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster