Soru:

Atatürkçülük ve Türk inkılabi W 1921 Anayasası'nda hukomet, medis içerisinden ve milletvekilleri tarafından belirlenmişken, 1924

Atatürkçülük ve Türk inkılabi
W 1921 Anayasası'nda hukomet, medis içerisinden ve
milletvekilleri tarafından belirlenmişken, 1924 Anaya-
sası'nda bakanları belirleme yetkisi başbakana bira-
kilmiştir
Bu duruma göre, iki anayasa karşılaştırıldığında,
aralarındaki farkliliğin daha çok aşağıdakilerden
hangisi ile ilgili olduğu savunulabilir?
A) Kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması
D) Barşı dış politika izlenmesi
C) Yargı yetkisinin kullanıması
B) Milletvekilliği seçim sisteminin değişmesi
E) Kabine sistemine geçilmesi

Atatürkçülük ve Türk inkılabi W 1921 Anayasası'nda hukomet, medis içerisinden ve milletvekilleri tarafından belirlenmişken, 1924 Anaya- sası'nda bakanları belirleme yetkisi başbakana bira- kilmiştir Bu duruma göre, iki anayasa karşılaştırıldığında, aralarındaki farkliliğin daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu savunulabilir? A) Kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması D) Barşı dış politika izlenmesi C) Yargı yetkisinin kullanıması B) Milletvekilliği seçim sisteminin değişmesi E) Kabine sistemine geçilmesi

Sermaye ve Emek ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster