Soru:

9- I-Islahat Fermanı II-Kanun-i Esasi III-Kanun-i Kadim belgelerinden hangileri Avrupa'nın iç işlerimize karışmasını önlemek üze

9-
I-Islahat Fermanı
II-Kanun-i Esasi
III-Kanun-i Kadim
belgelerinden hangileri Avrupa'nın iç işlerimize
karışmasını önlemek üzere yayınlanmamıştır?
a)Sadece III b)Sadece II c) I ve II d) II ve III e)
I,II,III

9- I-Islahat Fermanı II-Kanun-i Esasi III-Kanun-i Kadim belgelerinden hangileri Avrupa'nın iç işlerimize karışmasını önlemek üzere yayınlanmamıştır? a)Sadece III b)Sadece II c) I ve II d) II ve III e) I,II,III

Sermaye ve Emek ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster