Soru:

9. Aşağıda verilen devletlerden hangileri arasındaki mücadelenin, İpek Yolu hâkimiyetine dayandığı söy- lenemez? A) Hun - Batı R

9.
Aşağıda verilen devletlerden hangileri arasındaki
mücadelenin, İpek Yolu hâkimiyetine dayandığı söy-
lenemez?
A) Hun - Batı Roma
B) Çin - Hun
C) Sasani - Bizans
D) Akhun - Sasani
E) Kök Türk - Sasani
61

9. Aşağıda verilen devletlerden hangileri arasındaki mücadelenin, İpek Yolu hâkimiyetine dayandığı söy- lenemez? A) Hun - Batı Roma B) Çin - Hun C) Sasani - Bizans D) Akhun - Sasani E) Kök Türk - Sasani 61

Sermaye ve Emek ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster