Soru:

7, arin 8. I. Varlık vergisinin çıkartılması II. Karne uygulamasının başlatılması III. Milli Korunma Kanununun çıkartılması IV.

7,
arin
8. I. Varlık vergisinin çıkartılması
II. Karne uygulamasının başlatılması
III. Milli Korunma Kanununun çıkartılması
IV. Toprak mahsulleri vergisinin çıkartılması
V. Genel seferberlik uygulamasının yapılması
Yukarıda verilen II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin aldığı
önlemlerden hangisinin, ülkede üretimin azalmasına daha çok
etki ettiği söylenebilir?
B) II C) III D) IV
E) V
A) 1

7, arin 8. I. Varlık vergisinin çıkartılması II. Karne uygulamasının başlatılması III. Milli Korunma Kanununun çıkartılması IV. Toprak mahsulleri vergisinin çıkartılması V. Genel seferberlik uygulamasının yapılması Yukarıda verilen II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin aldığı önlemlerden hangisinin, ülkede üretimin azalmasına daha çok etki ettiği söylenebilir? B) II C) III D) IV E) V A) 1

Sermaye ve Emek ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster