Soru:

5. Büyük Selçuklu Devleti kuruluş sürecini oluştururken do- ğuda Gazneliler ile batıya yönelik gelişmesini sağlarken de Bizans İ

5.
Büyük Selçuklu Devleti kuruluş sürecini oluştururken do-
ğuda Gazneliler ile batıya yönelik gelişmesini sağlarken
de Bizans İmparatorluğu ile savaşmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu savaşlar-
dan biri olduğu söylenemez?
ATV
YAYINEVİ
A) Miryakefalon B) Malazgirt. C) Pasinler
D) Dandanakan E) Serahs

5. Büyük Selçuklu Devleti kuruluş sürecini oluştururken do- ğuda Gazneliler ile batıya yönelik gelişmesini sağlarken de Bizans İmparatorluğu ile savaşmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu savaşlar- dan biri olduğu söylenemez? ATV YAYINEVİ A) Miryakefalon B) Malazgirt. C) Pasinler D) Dandanakan E) Serahs

Sermaye ve Emek ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster