Soru:

2. x Selçuklular İslam ülkelerinde görülen ikta sistemini daha sistematik hâle getirmişlerdir. İkta sistemine göre devlet, ülke

2.
x
Selçuklular İslam ülkelerinde görülen ikta sistemini
daha sistematik hâle getirmişlerdir. İkta sistemine göre
devlet, ülke topraklarını parçalara ayırarak bunların
gelirlerini hizmet karşılığında sivil ve askerî görevlilere
bırakmıştır. Böylece nakit paraya ihtiyaç duymaksızın
görevlilerinin maaşlarını ödeme imkânına kavuşmuştur.
Aynı zamanda ikta sahiplerinin yetiştirdiği askerlerden
oluşan büyük bir orduya sahip olmuştur. İkta sistemiyle
birlikte göçebe Türkmenlerin önemli bir bölümü
yerleşik hayata geçirilmiştir. Bu yolla işlenen arazilerin
genişlemesine bağlı olarak tarımsal üretimde artış ve
süreklilik sağlanmıştır.
Bu bilgiye göre ikta sisteminin;
I. askeri,
II. ekonomik,
III. kültürel
alanlarından hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?
21221204
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) N Il ve III
12

2. x Selçuklular İslam ülkelerinde görülen ikta sistemini daha sistematik hâle getirmişlerdir. İkta sistemine göre devlet, ülke topraklarını parçalara ayırarak bunların gelirlerini hizmet karşılığında sivil ve askerî görevlilere bırakmıştır. Böylece nakit paraya ihtiyaç duymaksızın görevlilerinin maaşlarını ödeme imkânına kavuşmuştur. Aynı zamanda ikta sahiplerinin yetiştirdiği askerlerden oluşan büyük bir orduya sahip olmuştur. İkta sistemiyle birlikte göçebe Türkmenlerin önemli bir bölümü yerleşik hayata geçirilmiştir. Bu yolla işlenen arazilerin genişlemesine bağlı olarak tarımsal üretimde artış ve süreklilik sağlanmıştır. Bu bilgiye göre ikta sisteminin; I. askeri, II. ekonomik, III. kültürel alanlarından hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir? 21221204 A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) N Il ve III 12