Soru:

TESTO TYT 1215 yılında İngiltere Kralı Yurtsuz Jhon ile soylular arasında Magna Carta imzalanmış ve kral soylulara danışmadan ve

TESTO
TYT
1215 yılında İngiltere Kralı Yurtsuz Jhon ile soylular arasında
Magna Carta imzalanmış ve kral soylulara danışmadan vergi
koymayacağını, haksız idam ve sürgün cezasını kaldıracağını
kabul etmiştir.
Bu bilgiler dikkate alındığında Magna Carta ile ilgili olarak
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
AS Kralın sınırsız yetkileri kısıtlanmıştır.
B) Birçok hukuki uygulamanın tekrar düzenlenmesine neden
olmuştur. +
CFeodal sistem zayıflamıştır.
D) Kralın yargı ile ilgili yetkileri kısıtlanmıştır.
E) Orta Çağ'da demokratik gelişmeler yaşanmıştır.

TESTO TYT 1215 yılında İngiltere Kralı Yurtsuz Jhon ile soylular arasında Magna Carta imzalanmış ve kral soylulara danışmadan vergi koymayacağını, haksız idam ve sürgün cezasını kaldıracağını kabul etmiştir. Bu bilgiler dikkate alındığında Magna Carta ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? AS Kralın sınırsız yetkileri kısıtlanmıştır. B) Birçok hukuki uygulamanın tekrar düzenlenmesine neden olmuştur. + CFeodal sistem zayıflamıştır. D) Kralın yargı ile ilgili yetkileri kısıtlanmıştır. E) Orta Çağ'da demokratik gelişmeler yaşanmıştır.

Ortaçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster