Soru:

Tarih ve Zaman, Insanligi 17/ Orta Çağ'da Avrupa'da kurulan Kutsal Roma Germen impara- torluğunun kuruculan, çevrelerindeki kral

Tarih ve Zaman, Insanligi
17/ Orta Çağ'da Avrupa'da kurulan Kutsal Roma Germen impara-
torluğunun kuruculan, çevrelerindeki krallara ve beylere askeri
hizmet karşılığında toprak verme uygulamasını başlatmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Kutsal Roma Germen imparatorlu-
ğunda;
1. sosyal sinif aynımına son verildiği,
stato
II. halkın yönetimde temsilinin sağlandığı,
seye
III. feodal yapılanmalara ortam hazırlandığı
insolo
diron
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Tarih ve Zaman, Insanligi 17/ Orta Çağ'da Avrupa'da kurulan Kutsal Roma Germen impara- torluğunun kuruculan, çevrelerindeki krallara ve beylere askeri hizmet karşılığında toprak verme uygulamasını başlatmıştır. Bu bilgiye dayanarak Kutsal Roma Germen imparatorlu- ğunda; 1. sosyal sinif aynımına son verildiği, stato II. halkın yönetimde temsilinin sağlandığı, seye III. feodal yapılanmalara ortam hazırlandığı insolo diron durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Ortaçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster