Soru:

SOSYAL BİLİML 6. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, Impa-

SOSYAL BİLİML
6.
Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte
yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, Impa-
ratorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki
sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.
Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakiler-
den hangisinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasın-
da
Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
C) İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilme-
sinde
D) Hat sanatının ortaya çıkmasında
E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rast-
lanılmasında

SOSYAL BİLİML 6. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, Impa- ratorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakiler- den hangisinde etkili olduğu savunulabilir? A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasın- da Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında C) İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilme- sinde D) Hat sanatının ortaya çıkmasında E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rast- lanılmasında

Ortaçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster