Soru:

Orta Çağ'da kralların gücünü kaybetme otoritenin bozulmasına sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğr te değildir

Orta Çağ'da kralların gücünü kaybetme
otoritenin bozulmasına sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğr
te değildir?
A) Papa'nın elinden taç giymeleri
B) Feodalitenin ortaya çıkması
C) Derebeylerin merkezî otoritenin yerini a
DX Soyluların kraldan ayrı hareket etmesi
E) Eğitimin kilisenin elinden alınması

Orta Çağ'da kralların gücünü kaybetme otoritenin bozulmasına sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğr te değildir? A) Papa'nın elinden taç giymeleri B) Feodalitenin ortaya çıkması C) Derebeylerin merkezî otoritenin yerini a DX Soyluların kraldan ayrı hareket etmesi E) Eğitimin kilisenin elinden alınması

Ortaçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster