Soru:

IC 1. Avrupa'da merkezî otoritenin zayıfladığı, güvensizliğin arttığı, kent yaşamının ve ticaretin gerilediği dönemlerde soylula

IC
1. Avrupa'da merkezî otoritenin zayıfladığı, güvensizliğin arttığı,
kent yaşamının ve ticaretin gerilediği dönemlerde soylular
öne plana çıkmıştır. Yetiştirdikleri şövalyelerin ve köylülerin
yardımıyla bulundukları yerlerin güvenliğini sağlamışlardır.
Bu amaçla korunaklı şatolar yapmışlar ve böylece istilala-
ra karşı arazilerini koruma kaygısı içinde bulunan çevredeki
diğer toprak sahiplerini yanlarına çekmişlerdir. Bir yandan
da kraldan kendi adlarına vergi ve asker toplama, yargila-
ma yapma gibi siyasi yetkiler alarak güçlerini arttırmışlardır.
Bu
Igilere bakılarak Avrupa ile ilgili;
1. toprağın önemli bir geçim kaynağı olduğu, X
II. halkın güvenlik sorunları yaşadığı, ✓
III. güçlü merkezi krallıkların olduğu X
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
logo E) I, II ve III
Senegal
mos
Seleno
olebnou eignart nabolchi bu

IC 1. Avrupa'da merkezî otoritenin zayıfladığı, güvensizliğin arttığı, kent yaşamının ve ticaretin gerilediği dönemlerde soylular öne plana çıkmıştır. Yetiştirdikleri şövalyelerin ve köylülerin yardımıyla bulundukları yerlerin güvenliğini sağlamışlardır. Bu amaçla korunaklı şatolar yapmışlar ve böylece istilala- ra karşı arazilerini koruma kaygısı içinde bulunan çevredeki diğer toprak sahiplerini yanlarına çekmişlerdir. Bir yandan da kraldan kendi adlarına vergi ve asker toplama, yargila- ma yapma gibi siyasi yetkiler alarak güçlerini arttırmışlardır. Bu Igilere bakılarak Avrupa ile ilgili; 1. toprağın önemli bir geçim kaynağı olduğu, X II. halkın güvenlik sorunları yaşadığı, ✓ III. güçlü merkezi krallıkların olduğu X yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III logo E) I, II ve III Senegal mos Seleno olebnou eignart nabolchi bu

Ortaçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster