Soru:

Buna göre tarih araştırmalarında yararlanılan bilimler ara- sında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Prf Yay C) Etnografya A)

Buna göre tarih araştırmalarında yararlanılan bilimler ara-
sında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Prf Yay
C) Etnografya
A) Arkeoloji
B) Jeoloji
D) Diplomasi
E) Nümizmatik
8.
Sümer şehir devletlerinden Uruk'taki büyük tapınaktan çıkarılan
kil tabletlerde tahıl çuvallarına ve büyükbaş hayvanların sayıları-
ni ifade eden listelere rastlanmıştır.
Bu bilgiler Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gös-
tergesi olabilir?
A) Uluslararası ticarete önem verildiğinin
B) Özel mülkiyet anlayışinin geliştiğinin
C) Tarihi devirlere geçildiğinin
Dy Avcı toplayıcı toplum yapısına sahip olunduğunun
E) Yazının siyasi ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıktığının

Buna göre tarih araştırmalarında yararlanılan bilimler ara- sında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Prf Yay C) Etnografya A) Arkeoloji B) Jeoloji D) Diplomasi E) Nümizmatik 8. Sümer şehir devletlerinden Uruk'taki büyük tapınaktan çıkarılan kil tabletlerde tahıl çuvallarına ve büyükbaş hayvanların sayıları- ni ifade eden listelere rastlanmıştır. Bu bilgiler Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gös- tergesi olabilir? A) Uluslararası ticarete önem verildiğinin B) Özel mülkiyet anlayışinin geliştiğinin C) Tarihi devirlere geçildiğinin Dy Avcı toplayıcı toplum yapısına sahip olunduğunun E) Yazının siyasi ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıktığının

Ortaçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster