Soru:

9. Kavimler Göçü sonucunda Avrupa'ya yerleşen kavimler bugünkü Avrupalı milletleri oluşturmuştur. Bu kavimler ile yerleştikleri

9. Kavimler Göçü sonucunda Avrupa'ya yerleşen kavimler
bugünkü Avrupalı milletleri oluşturmuştur.
Bu kavimler ile yerleştikleri bölge eşleştirmesi aşağı-
dakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Vizigotlar - İspanya
B) Ostrogotiar - İtalya
C) Süevler - Portekiz
12.
D) Frankdar Fransa
E) Vikingler - İngiltere
10.

9. Kavimler Göçü sonucunda Avrupa'ya yerleşen kavimler bugünkü Avrupalı milletleri oluşturmuştur. Bu kavimler ile yerleştikleri bölge eşleştirmesi aşağı- dakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? A) Vizigotlar - İspanya B) Ostrogotiar - İtalya C) Süevler - Portekiz 12. D) Frankdar Fransa E) Vikingler - İngiltere 10.