Soru:

2. Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği'ne amanname ver- diği yukarıdaki resimden yola çıkılarak Osmanlı Devleti ile ilgili, I. Eğ

2.
Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği'ne amanname ver-
diği yukarıdaki resimden yola çıkılarak Osmanlı Devleti
ile ilgili,
I. Eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlere önem veril-
miştir.
II. Farklı dinlere müsamaha gösteren bir anlayış benim-
senmiştir.
IL Ticaretin gelişmesi için yabancı devletlere imtiyaz-
lar tanınmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız
C) I) vell
D) I ve HD
ve TI
bob (1703.1792) tare-

2. Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği'ne amanname ver- diği yukarıdaki resimden yola çıkılarak Osmanlı Devleti ile ilgili, I. Eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlere önem veril- miştir. II. Farklı dinlere müsamaha gösteren bir anlayış benim- senmiştir. IL Ticaretin gelişmesi için yabancı devletlere imtiyaz- lar tanınmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız C) I) vell D) I ve HD ve TI bob (1703.1792) tare-

Ortaçağ'da Avrupa ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster