Soru:

Tore'nin oluşumunda, 1. kut anlayışı doğrultusunda kağanlar tarafından konulan kurallar, kurultaylarda alınan kararlar, sosyal d

Tore'nin oluşumunda,
1. kut anlayışı doğrultusunda kağanlar tarafından
konulan kurallar,
kurultaylarda alınan kararlar,
sosyal düzeni sağlayan örf, adet, gelenek ve ah-
laki değerler
unsurlarından hangilerinin belirleyici olduğu sa-
vunulabilir?
A) Yalnız T B) Yalarz
Dve III
C) Yalnız IT
E) 1, I ve III
Türk - Islam devletlerinde sanat alanında daha
çok hat, minyatür, tezhip, kakmacılık, taş üzerine
kabartma, çini gibi sanatsal faaliyetlerin görül-
mesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Resim ve heykelciliğin İslamiyet'te yasaklanmasıyla
By Fethedilen yerlerin kültürlerinin etkisiyle
c) Islam öncesi bozkır yaşamının etkilerinin sürdü-
rülmesiyle
D.) Nizamiye Medresesi'nde sadece bu alanlarda
sanatçryetişmesiyle
El Sanatın, pozitif bilimler kadar önemsenmeme
siyle
- 17-

Tore'nin oluşumunda, 1. kut anlayışı doğrultusunda kağanlar tarafından konulan kurallar, kurultaylarda alınan kararlar, sosyal düzeni sağlayan örf, adet, gelenek ve ah- laki değerler unsurlarından hangilerinin belirleyici olduğu sa- vunulabilir? A) Yalnız T B) Yalarz Dve III C) Yalnız IT E) 1, I ve III Türk - Islam devletlerinde sanat alanında daha çok hat, minyatür, tezhip, kakmacılık, taş üzerine kabartma, çini gibi sanatsal faaliyetlerin görül- mesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Resim ve heykelciliğin İslamiyet'te yasaklanmasıyla By Fethedilen yerlerin kültürlerinin etkisiyle c) Islam öncesi bozkır yaşamının etkilerinin sürdü- rülmesiyle D.) Nizamiye Medresesi'nde sadece bu alanlarda sanatçryetişmesiyle El Sanatın, pozitif bilimler kadar önemsenmeme siyle - 17-

Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster