Soru:

MEB KAZANIM TESTİ 4. ! 1. Fransız düşünürü Montesque, “Acem Mektupları" adlı eserin- de, bir İranlının ağzından mutlakiyet idare

MEB KAZANIM TESTİ
4.
!
1. Fransız düşünürü Montesque, “Acem Mektupları" adlı eserin-
de, bir İranlının ağzından mutlakiyet idaresini eleştirmiş, "Ka-
nunların Ruhu" adlı eserinde de, yönetenlerle yönetilenlerin
aralarındaki ilişkilerin yazılı kurallara dayandırılması, yasama,
yürütme ve yargı yetkilerinin birbirlerinden ayrılması düşün-
celerine yer vermiştir.
Buna göre, Montesque'nun aşağıdakilerden hangisini
savunduğu
söylenemez?
1
A) Demokrasiyi
7
B) Çok ulusluluğu
Kuvvetler ayrılığını
D) Anayasal devlet düzenini
E) Hukukun üstünlüğünü

MEB KAZANIM TESTİ 4. ! 1. Fransız düşünürü Montesque, “Acem Mektupları" adlı eserin- de, bir İranlının ağzından mutlakiyet idaresini eleştirmiş, "Ka- nunların Ruhu" adlı eserinde de, yönetenlerle yönetilenlerin aralarındaki ilişkilerin yazılı kurallara dayandırılması, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin birbirlerinden ayrılması düşün- celerine yer vermiştir. Buna göre, Montesque'nun aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenemez? 1 A) Demokrasiyi 7 B) Çok ulusluluğu Kuvvetler ayrılığını D) Anayasal devlet düzenini E) Hukukun üstünlüğünü

Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster