Soru:

Lozan Barış Görüşmelerinde Türk tarafının güçlü olmasında, birlik ve beraberliğin önemi büyüktü. Bu nedenle TBMM, Lozan Barış Gö

Lozan Barış Görüşmelerinde Türk tarafının güçlü
olmasında, birlik ve beraberliğin önemi büyüktü. Bu
nedenle TBMM, Lozan Barış Görüşmelerinde elini
zayıflatacak her türlü duruma karşı önlem almak için
çaba göstermiştir.
Bu duruma,
1. Lozan görüşmeleri öncesinde saltanatın kaldırıl-
ması,
11. Lozan görüşmelerine ara verilen dönemde mil-
letvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilme-
si,
Ch.
IW. çok partili siyasal yaşama geçilmesi
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile-
bilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
6) Yalnız III
Dive II
E), Il ve III

Lozan Barış Görüşmelerinde Türk tarafının güçlü olmasında, birlik ve beraberliğin önemi büyüktü. Bu nedenle TBMM, Lozan Barış Görüşmelerinde elini zayıflatacak her türlü duruma karşı önlem almak için çaba göstermiştir. Bu duruma, 1. Lozan görüşmeleri öncesinde saltanatın kaldırıl- ması, 11. Lozan görüşmelerine ara verilen dönemde mil- letvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilme- si, Ch. IW. çok partili siyasal yaşama geçilmesi gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile- bilir? A) Yalnız! B) Yalnız II 6) Yalnız III Dive II E), Il ve III