Soru:

7. Bunca zamandan beri beklenilen mukaddes günün ruhlu, verimli, yüce ve unutulmaz sabahı! Memleketimize hürriyet, adalet, karde

7.
Bunca zamandan beri beklenilen mukaddes günün
ruhlu, verimli, yüce ve unutulmaz sabahı! Memleketimize
hürriyet, adalet, kardeşlik, hayat ve mutluluk veren
mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı. Bütün yüzlerde
herkesin, istisnasız herkesin yüzünde.
Büyük, küçük, asker, memur, esnaf, zengin, fakir,
Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün Osmanlıların
yüzlerinde görülen parıltılı hürriyet! Bu tasvire sığar mı idi?
O ne tebrikler, o ne dualar, o ne teşekkürler, o ne neşe ya
Rab, o ne coşku ve neşe idi!
25 Temmuz 1908 tarihli Ikdam gazetesi
II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında yayınlanan bu gazete
haberi, meşrutiyetin ilanının;
I. Osmanlıcılık,
II. Türkçülük,
III. Ümmetçilik
fikir akımlarından hangileri doğrultusunda
gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır?
C) I ve II
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) Il ve III
E) I, II ve III

7. Bunca zamandan beri beklenilen mukaddes günün ruhlu, verimli, yüce ve unutulmaz sabahı! Memleketimize hürriyet, adalet, kardeşlik, hayat ve mutluluk veren mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı. Bütün yüzlerde herkesin, istisnasız herkesin yüzünde. Büyük, küçük, asker, memur, esnaf, zengin, fakir, Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün Osmanlıların yüzlerinde görülen parıltılı hürriyet! Bu tasvire sığar mı idi? O ne tebrikler, o ne dualar, o ne teşekkürler, o ne neşe ya Rab, o ne coşku ve neşe idi! 25 Temmuz 1908 tarihli Ikdam gazetesi II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında yayınlanan bu gazete haberi, meşrutiyetin ilanının; I. Osmanlıcılık, II. Türkçülük, III. Ümmetçilik fikir akımlarından hangileri doğrultusunda gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır? C) I ve II A) Yalnız! B) Yalnız II D) Il ve III E) I, II ve III

Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster