Soru:

6. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerin bü- yük kisminin vergisinin iltizam sistemi ile toplanması- 12. Rusya'nın

6.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerin bü-
yük kisminin vergisinin iltizam sistemi ile toplanması-
12.
Rusya'nın
manlı-RE
laşması 1
da
on
1. peşin para ihtiyacını karşılama
Il. tarımsal Üretimi artırma
1. Ruslar
en
II. vakit hizmetlerini yaygınlaştırma
amaçlarından hangilerine, yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve III
7.
II. Rusya
mayac
Hil. Azak K
şulu ile
Hükümler
tünlüğü R
e

6. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerin bü- yük kisminin vergisinin iltizam sistemi ile toplanması- 12. Rusya'nın manlı-RE laşması 1 da on 1. peşin para ihtiyacını karşılama Il. tarımsal Üretimi artırma 1. Ruslar en II. vakit hizmetlerini yaygınlaştırma amaçlarından hangilerine, yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) Il ve III 7. II. Rusya mayac Hil. Azak K şulu ile Hükümler tünlüğü R e

Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster