Soru:

Soru - 13 Aşağıdaki kentlerden hangisi, Mondros mütarekesinde “Vilayet-i Sitte denilen altı vilayette herhangi bir karışıklık çı

Soru - 13
Aşağıdaki kentlerden hangisi, Mondros
mütarekesinde “Vilayet-i Sitte denilen altı vilayette
herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu yerleri
işgal edebilir” maddesinde belirtilen altı vilayetten biri
olamaz?
OA-
İstanbul
B- Sivas
C
Diyarbakır
D
Erzurum
OE- Van

Soru - 13 Aşağıdaki kentlerden hangisi, Mondros mütarekesinde “Vilayet-i Sitte denilen altı vilayette herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu yerleri işgal edebilir” maddesinde belirtilen altı vilayetten biri olamaz? OA- İstanbul B- Sivas C Diyarbakır D Erzurum OE- Van

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster