Soru:

İzmir ve civarının Yunanlılara verilmesi nerede kararlaştırılmıştır? Lütfen birini seçin: Sevr Antlaşmasında Atina Antlaşmasında

İzmir ve civarının Yunanlılara verilmesi nerede kararlaştırılmıştır?
Lütfen birini seçin:
Sevr Antlaşmasında
Atina Antlaşmasında
Mondros Ateşkes Antlaşmasında
Londra Konferansında
Paris Barış Konferansında

İzmir ve civarının Yunanlılara verilmesi nerede kararlaştırılmıştır? Lütfen birini seçin: Sevr Antlaşmasında Atina Antlaşmasında Mondros Ateşkes Antlaşmasında Londra Konferansında Paris Barış Konferansında

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster