Soru:

eis Yoon Orta Çağ 11. Aġir sabanın bulunması Avrupa topraklarında verimli ta- nmn yapılmasına imkan sağlamış ve toplanan arti ür

eis
Yoon
Orta Çağ
11. Aġir sabanın bulunması Avrupa topraklarında verimli ta-
nmn yapılmasına imkan sağlamış ve toplanan arti ürün ile
Avrupa'yı göçebe istilalarından koruyacak bir askerî sinifin
beslenmesini olanaklı kılmıştır. Şövalyeler olarak adlandi-
nilacak olan bu askerî sinif, üretim yapan köylünün üzeri-
ne koruyucu soylular olarak yerleşmiştir. Oluşan düzende
serfler soylulann toprağını işlemiş, karşılığında ise soylular
serfleri korumuştur. Üzengi ise dönemin savaş taktiklerinin
değişmesine yol açmış ve piyade ile durdurulması çok güç
olan ağır süvarileri, yani zırhlı şövalyeleri ortaya çıkarmış.
te Giydikleri kalin demir zırha rağmen üzengi sayesinde
ahin üstünde rahatça durabilen şövalyeler, ateşli silahların
yaygın kullanımına kadar Avrupa'nın en etkili askerî gücü
olmuşlardır. Bu sayede Avrupa'yı kasıp kavuran göçebe is-
tilalan büyük ölçüde engellenmiş ve Avrupa'ya görece bir
güvenlik gelmiştir.
Verilen metinde anlatılan durumun Avrupa'da aşağıda-
kilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Siyasi birliğin sağlanmasında
B) Feodalizmin yapısallaşmasında
) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasında
D) Toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkmasında
Ücretli askerlik sisteminin kaldırılmasında

eis Yoon Orta Çağ 11. Aġir sabanın bulunması Avrupa topraklarında verimli ta- nmn yapılmasına imkan sağlamış ve toplanan arti ürün ile Avrupa'yı göçebe istilalarından koruyacak bir askerî sinifin beslenmesini olanaklı kılmıştır. Şövalyeler olarak adlandi- nilacak olan bu askerî sinif, üretim yapan köylünün üzeri- ne koruyucu soylular olarak yerleşmiştir. Oluşan düzende serfler soylulann toprağını işlemiş, karşılığında ise soylular serfleri korumuştur. Üzengi ise dönemin savaş taktiklerinin değişmesine yol açmış ve piyade ile durdurulması çok güç olan ağır süvarileri, yani zırhlı şövalyeleri ortaya çıkarmış. te Giydikleri kalin demir zırha rağmen üzengi sayesinde ahin üstünde rahatça durabilen şövalyeler, ateşli silahların yaygın kullanımına kadar Avrupa'nın en etkili askerî gücü olmuşlardır. Bu sayede Avrupa'yı kasıp kavuran göçebe is- tilalan büyük ölçüde engellenmiş ve Avrupa'ya görece bir güvenlik gelmiştir. Verilen metinde anlatılan durumun Avrupa'da aşağıda- kilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? A) Siyasi birliğin sağlanmasında B) Feodalizmin yapısallaşmasında ) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasında D) Toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkmasında Ücretli askerlik sisteminin kaldırılmasında

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster