Soru:

DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (YÜKSELME DÖNEMİ 1453-1600) 12.stanbul'un fethi sadece Türk ve İslam dünyasını etki- Jememiş, dünya

DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ
(YÜKSELME DÖNEMİ 1453-1600)
12.stanbul'un fethi sadece Türk ve İslam dünyasını etki-
Jememiş, dünya tarihi açısından da sonuçlar doğur-
muştur." yargısına bu fethin aşağıdaki sonuçların-
dan hangisi kanıt gösterilebilir?
A) Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başlaması
B) +ürklerin İslam dünyasındaki öneminin artması
C) Surların yıkılabileceğinin anlaşılması ve derebeylik-
lerin yıkılış sürecine girmesi
D) Avrupalıların yeni yollar bulma arayışına girmesi ve
Coğrafi Keşiflerin başlaması
E) İtalya'ya giden Bizanslı bilim insanlarının Rönesans
hareketlerinin başlamasında etkili olması

DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (YÜKSELME DÖNEMİ 1453-1600) 12.stanbul'un fethi sadece Türk ve İslam dünyasını etki- Jememiş, dünya tarihi açısından da sonuçlar doğur- muştur." yargısına bu fethin aşağıdaki sonuçların- dan hangisi kanıt gösterilebilir? A) Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başlaması B) +ürklerin İslam dünyasındaki öneminin artması C) Surların yıkılabileceğinin anlaşılması ve derebeylik- lerin yıkılış sürecine girmesi D) Avrupalıların yeni yollar bulma arayışına girmesi ve Coğrafi Keşiflerin başlaması E) İtalya'ya giden Bizanslı bilim insanlarının Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olması

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster