Soru:

ayali 10. Orta Çağ Avrupası'nda gelişmiş, ancak üretim iç piyasanın ihtiyaçlarını Ispanya'ya, Frank Here ye, Normanlar eşmişlerd

ayali
10. Orta Çağ Avrupası'nda
gelişmiş, ancak üretim iç piyasanın ihtiyaçlarını
Ispanya'ya, Frank
Here ye, Normanlar
eşmişlerdir.
layabilecek düzeyde gerçekleştirilmiştir.
Bu durumun Avrupa'da,
1. kapalı tarım ekonomisinin oluşması,
II. sosyal adalet olgusunun gelişmesi,
E
III. ekonomik alandaki hareketliliğin sinirli kalması
sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylene
olduğu savu
mez?
B) Yalniz 11
C) Yalnız
E) II ve III
C) Yalniz ill
A) Yalnız
D) I ve II
III
11.
Orta Çağ Avrupası
Toplumsal Yapı
ün toprak
akilerden
Himaye edenler
(Senyör)
Büyük toprak
sahipleri
r siyasal
İL
karel
Himaye edilen
(Vassal)
Toprakta çalışan
kiracılar
la kay-
Orta Çağ Avrupası'nda bu durumun ortaya çıkma.
sinda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Kilisenin siyasi yapı üzerinde etkili olması
B) Haçlı Seferleri'nin başlaması
C) Hristiyan inancında yeni mezheplerin ortaya çık-
masi
D) Coğrafi Keşiflerin başlaması
E) Kavimler Göçü'nün etkisiyle karışıklıkların görül-
mesi
lar
alk
$-
12. Orta Çağ Avrupası'nda feodal düzenin egemen
olmasında aşağıdakilow
MIST

ayali 10. Orta Çağ Avrupası'nda gelişmiş, ancak üretim iç piyasanın ihtiyaçlarını Ispanya'ya, Frank Here ye, Normanlar eşmişlerdir. layabilecek düzeyde gerçekleştirilmiştir. Bu durumun Avrupa'da, 1. kapalı tarım ekonomisinin oluşması, II. sosyal adalet olgusunun gelişmesi, E III. ekonomik alandaki hareketliliğin sinirli kalması sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylene olduğu savu mez? B) Yalniz 11 C) Yalnız E) II ve III C) Yalniz ill A) Yalnız D) I ve II III 11. Orta Çağ Avrupası Toplumsal Yapı ün toprak akilerden Himaye edenler (Senyör) Büyük toprak sahipleri r siyasal İL karel Himaye edilen (Vassal) Toprakta çalışan kiracılar la kay- Orta Çağ Avrupası'nda bu durumun ortaya çıkma. sinda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Kilisenin siyasi yapı üzerinde etkili olması B) Haçlı Seferleri'nin başlaması C) Hristiyan inancında yeni mezheplerin ortaya çık- masi D) Coğrafi Keşiflerin başlaması E) Kavimler Göçü'nün etkisiyle karışıklıkların görül- mesi lar alk $- 12. Orta Çağ Avrupası'nda feodal düzenin egemen olmasında aşağıdakilow MIST

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster