Soru:

4. Haçlılar, başta Kudüs olmak üzere ele geçirdikleri Urfa, Antakya ve Trablus gibi şehirlerde krallık, prenslik ve kontluklar k

4.
Haçlılar, başta Kudüs olmak üzere ele geçirdikleri Urfa,
Antakya ve Trablus gibi şehirlerde krallık, prenslik ve
kontluklar kurmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Haçlıların İpek Yolu'nu kontrol altına aldığını
B) Islam kültürü ile Hristiyan külturünün etkileşim yaşadı-
ğini
C) Anadolu coğrafyasının Haçlıların eline geçtiğini
D) Hristiyanlık dünyasında mezhep ayrılıklarına son ve-
rildiğini
E) Feodalitenin İslam coğrafyasına taşındığını

4. Haçlılar, başta Kudüs olmak üzere ele geçirdikleri Urfa, Antakya ve Trablus gibi şehirlerde krallık, prenslik ve kontluklar kurmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Haçlıların İpek Yolu'nu kontrol altına aldığını B) Islam kültürü ile Hristiyan külturünün etkileşim yaşadı- ğini C) Anadolu coğrafyasının Haçlıların eline geçtiğini D) Hristiyanlık dünyasında mezhep ayrılıklarına son ve- rildiğini E) Feodalitenin İslam coğrafyasına taşındığını

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster