Soru:

14. Tanrı Krallar tarafından yönetilen eski Mısır'da yüksek bir uygarlık kurulmuş olup, bu uygarlık eğitim-öğretim, yazı, mimari

14. Tanrı Krallar tarafından yönetilen eski Mısır'da
yüksek bir uygarlık kurulmuş olup, bu uygarlık
eğitim-öğretim, yazı, mimari, matematik, tip ve
astronomi gibi pek çok alanlarda gelişmiştir.
Buna rağmen, uzun süre yazılı hukuk kuralla-
ri oluşmamıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Toplumda eşitliğin olması
B) Sınıfların olmaması
C) Firavunun sözlerinin kanun sayılması
D) Diğer medeniyetlerle etkileşimin az olması
E) Bilimsel gelişmelerin yetersiz kalması

14. Tanrı Krallar tarafından yönetilen eski Mısır'da yüksek bir uygarlık kurulmuş olup, bu uygarlık eğitim-öğretim, yazı, mimari, matematik, tip ve astronomi gibi pek çok alanlarda gelişmiştir. Buna rağmen, uzun süre yazılı hukuk kuralla- ri oluşmamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden han- gisidir? A) Toplumda eşitliğin olması B) Sınıfların olmaması C) Firavunun sözlerinin kanun sayılması D) Diğer medeniyetlerle etkileşimin az olması E) Bilimsel gelişmelerin yetersiz kalması

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster