Soru:

11. Reform hareketi ilk olarak Luther öncülüğünde Almanya'da başlamıştır. Luther, kilise uygulamala- rina karşılık direnişini Wi

11.
Reform hareketi ilk olarak Luther öncülüğünde
Almanya'da başlamıştır. Luther, kilise uygulamala-
rina karşılık direnişini Wittenberg Kilisesi'ne astığı
95 maddelik bildiri ile resmen başlatmıştır. Bildiride,
Hristiyanların endülijans ile günahlarından arinama-
yacağını, kilisenin aforoz adı verilen günah affetme
gibi yetkisinin olmadığın
ifade etmiştir. Kilise buna
karşılık Luther'i aforoz etmiştir.
Buna göre;
I. Almanya'da dini sömürü düzeni tartışılmakta-
dır.
Kilisenin dini istismarı Luther tarafından
benimsenmiştir.
NI. Kilise, Luther'e karşı önlemler almaya çalış-
mıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız! B) I veit C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
9!
YGS-LYS TARİH SB (1415) 1617

11. Reform hareketi ilk olarak Luther öncülüğünde Almanya'da başlamıştır. Luther, kilise uygulamala- rina karşılık direnişini Wittenberg Kilisesi'ne astığı 95 maddelik bildiri ile resmen başlatmıştır. Bildiride, Hristiyanların endülijans ile günahlarından arinama- yacağını, kilisenin aforoz adı verilen günah affetme gibi yetkisinin olmadığın ifade etmiştir. Kilise buna karşılık Luther'i aforoz etmiştir. Buna göre; I. Almanya'da dini sömürü düzeni tartışılmakta- dır. Kilisenin dini istismarı Luther tarafından benimsenmiştir. NI. Kilise, Luther'e karşı önlemler almaya çalış- mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) I veit C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9! YGS-LYS TARİH SB (1415) 1617

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster