Soru:

10. I. Barutun ateşli silahlarda kullanılması II. Yüzyıl savaşlarının sona ermesi 2 III. Magna Charta'nın gerçekleşmesi Yukarıda

10. I. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
II. Yüzyıl savaşlarının sona ermesi
2
III. Magna Charta'nın gerçekleşmesi
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa'da Merkezi
Krallıklar'ın kurulmasına etki ettiği söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
CHI ve !!
D) II ve III
E) I, II ve III
con
11. Aşağıda verilenlerden hangisi I. de verilen geliş-
me II. de verilen olayın sonucu değildir?

10. I. Barutun ateşli silahlarda kullanılması II. Yüzyıl savaşlarının sona ermesi 2 III. Magna Charta'nın gerçekleşmesi Yukarıdakilerden hangileri Avrupa'da Merkezi Krallıklar'ın kurulmasına etki ettiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 CHI ve !! D) II ve III E) I, II ve III con 11. Aşağıda verilenlerden hangisi I. de verilen geliş- me II. de verilen olayın sonucu değildir?

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster