Soru:

1. 3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi XI. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin art- masına ortam hazırlamamıştı

1.
3.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi XI. yüzyıldan
itibaren Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin art-
masına ortam hazırlamamıştır?
A) Selçukluların Bizans'a karşı Malazgirt Savaşı'nı
kazanması
B) Sasani ve Bizans İmparatorlukları arasında mü-
cadelelerin yaşanması
C) Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra gaza ve
cihat ruhuyla hareket etmesi
D) Orta Asya'da Moğol istilası'nın başlaması
Türkiye Selçuklu Devleti'nde çek, havale senedi,
poliçe gibi uygulamalar görülmüş, gümüş ve altın
paralar bastırılmıştır.
Türkiye Selçuklu Devleti'nde yaşanan bu geliş-
melerin aşağıdakilerden hangisine yönelik oldu-
ğu söylenebilir?
A) Siyasi bağımsızlığı sağlamaya
B) Ticari faaliyetleri geliştirmeye
C) Hazine giderlerini azaltmaya
D) Tarımsal üretimi artırmaya
E) Sosyal devlet olmaya
E) Anadolu'da Türk devlet ve beyliklerinin kurulması
Raunt
4.
I. Memlükler
2.
Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan
Danişmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler
ve Çaka Beylikleri Orta Asya Türk geleneklerini ve
devlet teşkilatlanmasını koruyarak İslam kültürünün
geleneklerine de önem vermişlerdir.
II. Harzemşahlar
III. Akkoyunlular
IV. Eyyûbiler
Yukarıdakilerden hangileri XIV. yüzyıl başların-
da Yakın Doğu'da yer alan devletler arasında
gösterilemez?
Bu duruma Anadolu'da görülen;
1. Kut geleneğinin kabul edilmesi,
II. Sultan, hutbe, divan gibi kavramların kullanılması,
III. Kervansaray, han, hamam, cami ve medresele-
rin inşa edilmesi
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile-
bilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

1. 3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi XI. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin art- masına ortam hazırlamamıştır? A) Selçukluların Bizans'a karşı Malazgirt Savaşı'nı kazanması B) Sasani ve Bizans İmparatorlukları arasında mü- cadelelerin yaşanması C) Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra gaza ve cihat ruhuyla hareket etmesi D) Orta Asya'da Moğol istilası'nın başlaması Türkiye Selçuklu Devleti'nde çek, havale senedi, poliçe gibi uygulamalar görülmüş, gümüş ve altın paralar bastırılmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti'nde yaşanan bu geliş- melerin aşağıdakilerden hangisine yönelik oldu- ğu söylenebilir? A) Siyasi bağımsızlığı sağlamaya B) Ticari faaliyetleri geliştirmeye C) Hazine giderlerini azaltmaya D) Tarımsal üretimi artırmaya E) Sosyal devlet olmaya E) Anadolu'da Türk devlet ve beyliklerinin kurulması Raunt 4. I. Memlükler 2. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan Danişmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler ve Çaka Beylikleri Orta Asya Türk geleneklerini ve devlet teşkilatlanmasını koruyarak İslam kültürünün geleneklerine de önem vermişlerdir. II. Harzemşahlar III. Akkoyunlular IV. Eyyûbiler Yukarıdakilerden hangileri XIV. yüzyıl başların- da Yakın Doğu'da yer alan devletler arasında gösterilemez? Bu duruma Anadolu'da görülen; 1. Kut geleneğinin kabul edilmesi, II. Sultan, hutbe, divan gibi kavramların kullanılması, III. Kervansaray, han, hamam, cami ve medresele- rin inşa edilmesi A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Il ve IV E) III ve IV gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile- bilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster