Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Soruları

1.
3.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi XI. yüzyıldan
itibaren Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin art-
masına ortam hazırlamamıştır?
A) Selçukluların Bizans'a karşı Malazgirt Savaşı'nı
kazanması
B) Sasani ve Bizans İmparatorlukları arasında mü-
cadelelerin y

Tarih

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

1. 3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi XI. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin art- masına ortam hazırlamamıştır? A) Selçukluların Bizans'a karşı Malazgirt Savaşı'nı kazanması B) Sasani ve Bizans İmparatorlukları arasında mü- cadelelerin yaşanması C) Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra gaza ve cihat ruhuyla hareket etmesi D) Orta Asya'da Moğol istilası'nın başlaması Türkiye Selçuklu Devleti'nde çek, havale senedi, poliçe gibi uygulamalar görülmüş, gümüş ve altın paralar bastırılmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti'nde yaşanan bu geliş- melerin aşağıdakilerden hangisine yönelik oldu- ğu söylenebilir? A) Siyasi bağımsızlığı sağlamaya B) Ticari faaliyetleri geliştirmeye C) Hazine giderlerini azaltmaya D) Tarımsal üretimi artırmaya E) Sosyal devlet olmaya E) Anadolu'da Türk devlet ve beyliklerinin kurulması Raunt 4. I. Memlükler 2. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan Danişmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler ve Çaka Beylikleri Orta Asya Türk geleneklerini ve devlet teşkilatlanmasını koruyarak İslam kültürünün geleneklerine de önem vermişlerdir. II. Harzemşahlar III. Akkoyunlular IV. Eyyûbiler Yukarıdakilerden hangileri XIV. yüzyıl başların- da Yakın Doğu'da yer alan devletler arasında gösterilemez? Bu duruma Anadolu'da görülen; 1. Kut geleneğinin kabul edilmesi, II. Sultan, hutbe, divan gibi kavramların kullanılması, III. Kervansaray, han, hamam, cami ve medresele- rin inşa edilmesi A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Il ve IV E) III ve IV gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile- bilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE