Soru:

masi D) Yeraltı madenler sünün kaldırılma E) Tarım alanlarını beludit PERS IMPARATORLUĞU 62. Internet, yaz 550 km Besi hayvan Sı

masi
D) Yeraltı madenler
sünün kaldırılma
E) Tarım alanlarını
beludit
PERS IMPARATORLUĞU
62.
Internet, yaz
550 km
Besi hayvan
Sıcak su ka
şağıdakilerden
SI
biriciktir somut bilgiler
Gov sagida on voden
liceric yer vezonon briderir soyuttur, yer ve zaman you
tabaçlongic,
uzun sürede meydana
ve bitig strelend
gelir
S 59. Türkler ticarette kimi zaman takas usulüne başvurmuşlar,
A
Hunlardan itibaren madenî para da kullanmaya başlamış-
R.
lardır. Hunlar, IV. Yüzyıldan itibaren Sasani ve Hint etki-
M
sinin görüldüğü paralar basmışlardır. Ticarette Çin, İran
A
ve Bizans paralarını kullanan Türkler aynı zamanda kendi
L
bastıkları paraları da kullanmışlardır.
Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisi ile çeliştiği
söylenebilir?
A) Türkler, ekonomik hayatta farklı toplumlardan etkilen-
mişlerdir.
B) Türkler ticari faaliyetlerde değiş-tokuş usulünü de kul-
lanmışlardır.
C) Türk tarihinde ilk para Türgişler tarafından basılmıştır.
D) Ticari faaliyetler vasıtasıyla toplumlar arasında kültürel
etkileşim yaşanmıştır.
E) Para basmak devletlerin ekonomik gücünü gösteren bir
durumdur.
paratorluğu ile
Kırsal ke
malzeme
sinda da top-
e kıyısı oldu-
Yukarıda ve
lıyla ilgili bi
A) Tahsa ca
Turizm
Yerles
D) Enerji
E) Ulaşın
enişlemeye
Hi'nin ortak
16

masi D) Yeraltı madenler sünün kaldırılma E) Tarım alanlarını beludit PERS IMPARATORLUĞU 62. Internet, yaz 550 km Besi hayvan Sıcak su ka şağıdakilerden SI biriciktir somut bilgiler Gov sagida on voden liceric yer vezonon briderir soyuttur, yer ve zaman you tabaçlongic, uzun sürede meydana ve bitig strelend gelir S 59. Türkler ticarette kimi zaman takas usulüne başvurmuşlar, A Hunlardan itibaren madenî para da kullanmaya başlamış- R. lardır. Hunlar, IV. Yüzyıldan itibaren Sasani ve Hint etki- M sinin görüldüğü paralar basmışlardır. Ticarette Çin, İran A ve Bizans paralarını kullanan Türkler aynı zamanda kendi L bastıkları paraları da kullanmışlardır. Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisi ile çeliştiği söylenebilir? A) Türkler, ekonomik hayatta farklı toplumlardan etkilen- mişlerdir. B) Türkler ticari faaliyetlerde değiş-tokuş usulünü de kul- lanmışlardır. C) Türk tarihinde ilk para Türgişler tarafından basılmıştır. D) Ticari faaliyetler vasıtasıyla toplumlar arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır. E) Para basmak devletlerin ekonomik gücünü gösteren bir durumdur. paratorluğu ile Kırsal ke malzeme sinda da top- e kıyısı oldu- Yukarıda ve lıyla ilgili bi A) Tahsa ca Turizm Yerles D) Enerji E) Ulaşın enişlemeye Hi'nin ortak 16