Soru:

. I. Dünya Savaşı sonlarında Rusya'da çarlık rejiminin yıkılmasıyla yeni kurulan Sovyet Rusya Brest Litowsk Antlaşması'nı imzala

. I. Dünya Savaşı sonlarında Rusya'da çarlık rejiminin
yıkılmasıyla yeni kurulan Sovyet Rusya Brest Litowsk
Antlaşması'nı imzalamış Osmanlı Devleti'nden almış
Kars, Ardahan ve Batum'u ayrıca Kafkas Cephesi'nde
savaşları sırasında ele geçirdiği toprakları da Osmanlı
Devleti'ne geri vermiştir.
Bu gelişme;
C
1. Rusya'nın yayılmacı düşüncesi,
II. Osmanlı'nın Turancılık politikası,
III. İtilaf Devletlerinin mandacılık fikri
durumlarından hangilerinde değişikliğe neden olmuş-
tur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) Il ve III E) I, II ve III

. I. Dünya Savaşı sonlarında Rusya'da çarlık rejiminin yıkılmasıyla yeni kurulan Sovyet Rusya Brest Litowsk Antlaşması'nı imzalamış Osmanlı Devleti'nden almış Kars, Ardahan ve Batum'u ayrıca Kafkas Cephesi'nde savaşları sırasında ele geçirdiği toprakları da Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir. Bu gelişme; C 1. Rusya'nın yayılmacı düşüncesi, II. Osmanlı'nın Turancılık politikası, III. İtilaf Devletlerinin mandacılık fikri durumlarından hangilerinde değişikliğe neden olmuş- tur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III

Orta Çağ’da Ordu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster