Soru:

/benimhocam TEST II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki süreçte Ittihat ve Terakki YT-TARİH Soru Bankası 9. Cemiyeti Kanunuesasi'de

/benimhocam
TEST
II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki süreçte Ittihat ve Terakki
YT-TARİH Soru Bankası
9.
Cemiyeti Kanunuesasi'de bazı değişiklikler yapmıştır.
hoe 13 Nisan
de digili proje
Bu değişiklikler arasında,
1. Padişahın veto hakkı sınırlanacaktır.
II. Kişilere dernek kurma hakkı verilecektir.
aşağıdaki
denemez?
III. Meclis, hükümeti denetleme yetkisine sahip olacaktır.
durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?
B) Yalnız II
yapma-
C) I ve
A) Yalnız /
E I, II ve III
D) Il ve III

/benimhocam TEST II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki süreçte Ittihat ve Terakki YT-TARİH Soru Bankası 9. Cemiyeti Kanunuesasi'de bazı değişiklikler yapmıştır. hoe 13 Nisan de digili proje Bu değişiklikler arasında, 1. Padişahın veto hakkı sınırlanacaktır. II. Kişilere dernek kurma hakkı verilecektir. aşağıdaki denemez? III. Meclis, hükümeti denetleme yetkisine sahip olacaktır. durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir? B) Yalnız II yapma- C) I ve A) Yalnız / E I, II ve III D) Il ve III

Orta Çağ’da Ordu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster