Soru:

3. "Osmanlıcılık" fikrinin önemsendiği dönem olup, Osmanlı tebaa- si arasındaki aynlıkların giderilmesine yönelik batıl düşünce

3.
"Osmanlıcılık" fikrinin önemsendiği dönem olup, Osmanlı tebaa-
si arasındaki aynlıkların giderilmesine yönelik batıl düşünce ve
yönetim anlayışlarının Osmanlı'ya kazandırılması önemsenmiştir.
Bu dönemde, halkın siyasi düşüncelerini yönlendirmeye yönelik
gazete ve dergiler çıkarılmış ayrıca Bati tarzı yargılamalar yapan
Nizamiye Mahkemeleri kurulmuştur.
Tarih dersinde verdiği bu bilgilerin hangi döneme ait olduğu
nu soran Gökçe öğretmene aşağıdaki öğrencilerden hangisi
doğru cevap vermiştir?
A) Ülkü : II. Mahmut
B) Mehmet: Tanzimat
C) İlayda : II. Abdülhamid
D) Mustafa : II. Meşrutiyet
E) Dilek : Nizam-ı Cedit

3. "Osmanlıcılık" fikrinin önemsendiği dönem olup, Osmanlı tebaa- si arasındaki aynlıkların giderilmesine yönelik batıl düşünce ve yönetim anlayışlarının Osmanlı'ya kazandırılması önemsenmiştir. Bu dönemde, halkın siyasi düşüncelerini yönlendirmeye yönelik gazete ve dergiler çıkarılmış ayrıca Bati tarzı yargılamalar yapan Nizamiye Mahkemeleri kurulmuştur. Tarih dersinde verdiği bu bilgilerin hangi döneme ait olduğu nu soran Gökçe öğretmene aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? A) Ülkü : II. Mahmut B) Mehmet: Tanzimat C) İlayda : II. Abdülhamid D) Mustafa : II. Meşrutiyet E) Dilek : Nizam-ı Cedit

Orta Çağ’da Ordu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster